ONDERWERPE OP HIERDIE BLOG:

-KINDERS VD KONINKRYK SE IDENTITEIT: https://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2018/10/die-innerlike-mens.html
-DIE INNERLIKE MENS: https://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2018/10/die-innerlike-mens.html
-LIG NODIG OM 'N LEWENDE WESE TE WEES: https://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2018/10/lig-nodig-om-lewende-wese-te-wees.html
-KAN, OF IS EENHEID MOONTLIK TUSSEN CHRISTELIK DENOMINASIES?: https://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2018/10/kan-en-moet-daar-eenheid-wees-tussen.html
-VERDRUKKING IN DIE VLEES: https://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2018/08/verdrukking-in-die-vlees.html
-ONDERSKEI TUSSEN WAT IS HEILIG EN WAT NIE: https://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2018/07/onderskei-tussen-wat-is-heilig-en-wat.html
- DIE CHRISTEN DIE POLITIKUS: https://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2018/07/die-christen-die-politikus.html
-WIE IS GESKIK OM SAAM MET HOM TE REGEER?: https://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2018/06/wie-is-geskik-om-saam-met-hom-te-regeer.html
-HONGER, DORS, HERBERG, VREEMDELING, NAAK, SIEK: http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2018/04/verdrukking.html
-GEDULDIG IN VERDRUKKING: http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2018/04/verdrukking.html
-BESNYDENIS VAN HART EN ORE: http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2018/04/besnydenis-van-hart-en-ore.html
-HY SAL GENADIG WEES AAN WIE HY WIL, EN HOM ONTFERM OOR WIE HY WIL: http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2017/09/hy-sal-genadig-wees-aan-wie-hy-wil-en.html
-HOE WORD DIE GEWETE GEREINIG?: http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2017/09/hoe-word-die-gewete-gereinig.html
-ONDER WIE SE MAG IS JY?: http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2017/08/onder-wie-se-mag-is-jy.html
-HOE WORD EK 'N VRIEND VAN JESUS CHRISTUS?: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2017/08/how-word-ek-n-vriend-van-jesus-christus.html
-WAARNA VERWYS DIE SLEUTEL VAN DAWID?: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2017/08/waarna-verwys-die-sleutel-van-dawid.html
-WAT DOEN JY MET DIE "BESITTINGS" WAT DIE HERE AAN JOU TOEVERTROU": http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2017/08/wat-doen-jy-met-die-besittings-wat-die.html
-DIE HERE SE WINGERD: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2017/07/die-here-se-wingerd.html
-DIE KONINKRYK VD HEMELE IS SOOS (3): http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2017/07/die-koninkryk-vd-hemele-is-soos-n_1.html
-DIE KONINKRYK VD HEMELE IS SOOS (2): http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2017/06/die-koninkryk-vd-hemele-is-soos-n.html
-DIE KONINKRYK VD HEMELE IS SOOS... (1): http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2017/05/die-koninkryk-vd-hemele-is-soos-n_23.html
-WIE SAL UITEINDELIK INGAAN IN DIE KONINKRYK VAN GOD? http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2017/04/wie-sal-uiteindelik-ingaan-in-die.html
-WAT BETEKEN DIT OM 'N REIN OF SUIWER HART TE HE? http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2017/04/wat-beteken-dit-om-n-rein-of-suiwer.html
-AAN WIE WORD DIE GEES VAN DWALING GESTUUR? http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2017/04/aan-wie-word-die-gees-van-dwaling.html
-IS DIE AARDE ROND? http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2017/04/is-die-aarde-rond.html
-WAARNA VERWYS SLEGTE VRUGTE WERKLIK? http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2017/02/waarna-verwys-slegte-vrugte-werklik.html
-DIE EET VAN REIN EN ONREIN DIERE: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2016/11/die-eet-van-rein-en-onrein-diere.html
-ONDERSKEI TUSSEN WAT IS REIN EN WAT IS ONREIN: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2016/10/onderskei-tussen-wat-is-rein-en-wat-is.html
-IS ALLES VIR DIE CHRISTEN REIN?  http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2016/10/is-alles-vir-die-christen-rein.html
-WIE SAL INGAAN IN DIE NUWE JERUSALEM? http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2016/09/wie-sal-ingaan-in-die-nuwe-jerusalem.html
-LAAT U NAAM GEHEILIG WORD: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2016/09/laat-u-naam-geheilig-word.html
-'N VOLK UIT DIE NASIES VERSAMEL. 'N VOLK WAT VEILIG WOON: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2016/08/n-volk-uit-die-nasies-versamel-n-volk.html
-VRIEND?, OF VYAND? http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2016/06/vriend-of-vyand.html
-SONDE IS NIE 'N FISIESE SIEKTE: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2016/03/sonde-is-nie-n-fisiese-siekte.html
-WAT IS DIE VERSKIL TUSSEN WETEND EN ONWETENDE SONDES? http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2016/03/wat-is-die-verskil-tussen-wetend-en.html
-WAT LEER DIE BYBEL VIR ONS OOR DIE SKEPPING? http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2016/03/wat-leer-die-bybel-vir-ons-oor-die.html
-WIE IS ALMAL KINDERS VAN DIE KONINKRYK? http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2016/01/wie-is-almal-kinders-van-die-koninkryk.html
-WANNEER IS IEMAND REGTIG VOLWASSE? http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2016/01/wanneer-is-iemand-regtig-volwasse.html
-WAARVOOR IS JY GEROEP? http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/12/waarvoor-is-jy-geroep.html
-DIE DERDE TEMPEL: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/11/die-derde-tempel.html
-GAAN DIE OPSTANDING EN DIE WEGRAPING OP DIESELFDE TYD GEBEUR? http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/10/gaan-die-opstanding-en-die-wegraping-op.html
-DIE GODSALIGHEID: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/10/die-godsaligheid.html
-DIE SALGHEIDSBOODSKAP EN DIE BELANGRIKHEID VAN DIE OPSTANDING: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/10/die-saligheids-boodskap-en-die.html
-WORD DIE CHRISTEN SE SONDES ONVOORWAARDELIK VERGEWE? http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/10/word-die-christen-wat-glo-se-sondes.html
-BARMHARTIGHEID: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/09/barmhartigheid.html
-DIE VERSKIL TUSSEN CHRISTELIKE MEDITASIE EN HEIDENSE MEDITASIE: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/09/die-verskil-tussen-christelike.html
-BID - GEBRUIK NIE 'N YDELE HERHALING VAN WOORDE...: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/09/en-as-julle-bid-gebruik-nie-n-ydele.html
-DIE VAL VAN BABILON: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/09/die-val-van-babilon.html
-DIE 7 SEELS VAN OPENBARING: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/08/die-7-seels-van-openbaring.html
-WIE SAL DEUR DIE GROOT VERDRUKKING GAAN: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/08/wie-sal-deur-die-groot-verdrukking-gaan.html
-HOE LANK SAL DIE GROOT VERDRUKKING DUUR? http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/08/hoe-lank-sal-die-groot-verdrukking-duur.html
-WANT ONSE GOD IS 'N VERTERENDE VUUR: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/08/want-onse-god-is-n-verterende-vuur.html
-DIE EEN WAT IN SY EIE NAAM UITGAAN: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/08/die-een-wat-in-eie-naam-uitgaan.html
-DIE CHRISTELIKE DOOP: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/08/die-christelike-doop.html
-'N WORTEL VAN BITTERHEID: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/08/n-wortel-van-bitterheid.html
-DIE HEILIGE STAD: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/07/die-heilige-stad.html
-DIE GEKLANK VAN DIE BASUIN: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/07/die-geklank-van-die-basuin.html
-'N HEILIGE PRIESTERDOM, 'N VOLK AS EIENDOM VERKRY: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/06/n-heilige-priesterdom-n-volk-as-eiendom.html
-SPREEK VRY, EN JULLE SAL VRYGESPREEK WORD: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/06/spreek-vry-en-julle-sal-vrygespreek-word.html
-DRONK VAN HAAR WYN: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/06/dronk-van-haar-wyn.html
-GLO NIE ELKE GEES NIE, MAAR STEL DIE GEESTE OP DIE PROEF: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/03/glo-nie-elke-gees-nie-maar-stel-die.html
-IN DIE LAASTE DAE SAL SOMMIGE GELOWIGES VAN DIE GELOOF AFVALLIG RAAK: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/03/in-die-laaste-dae-sal-sommige-gelowiges.html
-WANT DIE AARDE IS ONTHEILIG DEUR SY BEWONERS: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/03/want-die-aarde-is-ontheilig-onder-sy.html
-EERS MOET DIE AFVAL KOM: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/03/eers-moet-die-afval-kom.html
-ONS MOET MEER BARMHARTIG WEES WANNEER IEMAND ONWETEND TEEN ONS SONDIG: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/02/ons-moet-meer-barmhartig-wees-wanneer.html
-DIE EEN WAT GLO, IS DIE EEN WAT OOK VERGEWE: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/02/die-een-wat-glo-is-die-een-wat-ook.html
-DIEN ALMAL WAT BELY HULLE IS CHRISTENE, DIESELFDE VADER? http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/01/dien-almal-wat-bely-hulle-is-christene.html
-HET CHRISTENE, MOSLEMS EN JODE DIESELFDE VADER? http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/01/het-christene-moslems-en-jode-dieselfde.html
-GELOOF IS VERTROUE DAT JY IN REGSTAND IS MET GOD: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/01/geloof-is-vertroue-dat-jy-in-regstand.html
-GELOOF IS OM HOM LIEF TE HE: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/01/geloof-is-om-hom-lief-te-he.html
-GELOOF IS OM HOM TE KEN: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/01/geloof-is-om-hom-te-ken.html
-WAT IS GELOOF? http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/01/wat-is-geloof.html
-WIE OP ONWAARDIGE WYSE EET OF DRINK, SAL SKULDIG WEES AAN DIE HERE SE BLOED: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/12/wie-op-onwaardige-wyse-eet-of-drink-sal.html
-DIE OORDEEL SAL ONBARMHARTIG WEES TEENOOR DIE WAT GEEN BARMHARTIGHEID BEWYS HET NIE: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/12/die-oordeel-sal-onbarmhartig-wees.html
-AS JULLE NIE VERGEWE NIE, SAL DIE HERE JULLE OOK NIE VERGEWE NIE: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/12/as-julle-nie-vergewe-sal-die-here-julle.html
-DOOD VIR DIE WET: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/12/dood-vir-die-wet.html
-GEBORE UIT GOD: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/12/gebore-uit-god.html
-WIE ONTVANG DIE HEILIGE GEES? http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/12/wie-ontvang-die-heilige-gees.html
-DIE WONDERLIKE WERKINGE VAN DIE GEES VAN GOD: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/12/die-wonderlike-werkinge-van-die-gees.html
-WIE SAL INGAAN IN DIE KONINKRYK VAN GOD? http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/10/wie-sal-ingaan-in-die-koninkryk-van-god.html
-WIE IS DIE KINDERS VAN DIE KONINKRYK? http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/10/wie-is-die-kinders-van-die-koninkryk.html
-WIE IS GESKIK VIR DIE KONINKRYK VAN GOD?: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/08/wie-is-geskik-vir-die-koninkryk-van-god.html
-GOELERY IN DIE KERK: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/08/goelery-in-die-kerk.html
-ONS GEDAGTES KAN ONS ONDERKRY: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/08/ons-gedagtes-kan-ons-onderkry.html
-SAL ENIGE BOME UITGEKAP WORD WANNEER JESUS TERUGKOM?: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/07/sal-enige-bome-gelowiges-uitgekap-word.html
-DIE GELOWIGE 'N BOOM: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/07/die-gelowige-n-boom.html
-GELOWIGE LOTE: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/07/gelowige-lote.html
-LEEF ONS REGTIG IN DIE LAASTE DAE?: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/07/leef-ons-regtig-in-die-laaste-dae.html
-DIE EVANGELIE VAN DIE KONINKRYK: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/07/die-evangelie-van-die-koninkryk.html
-WAT JY OPGEE IN HIERDIE LEWE, SAL JY WEN IN DIE EWIGE LEWE: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/07/wat-jy-opgee-in-hierdie-lewe-sal-jy-wen.html
-WAT BETEKEN DIT DAT DIE GELOWIGE DIE KONINKRYK SAL BEERWE?: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/07/wat-beteken-dit-dat-die-gelowige-die.html
-KAN IEMAND "WEER" TOT BEKERING KOM?: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/07/kan-iemand-weer-tot-bekering-kom.html
-BETEKEN "TOT BEKERING KOM" DIESELFDE AS OM TE GLO?: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/07/beteken-tot-bekering-kom-dieselfde-as.html
-DIT IS NIE MENSE WAT BESLUIT WAT DIE WAARHEID IS NIE: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/06/dit-is-nie-mense-wat-besluit-wat-die.html
-WAT BETEKEN DIT OM VRUG TE DRA?: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/06/wat-beteken-dit-om-vrug-te-dra.html
-DIE HERE HET NIE GEKOM OM VREDE OP DIE AARDE TE BRING NIE?: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/06/die-here-het-nie-gekom-om-vrede-op-die.html
-WAT IS DIE WAARHEID: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/06/wat-is-die-waarheid_18.html
-EK HET JULLE NOOIT GEKEN NIE: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/06/en-dan-sal-hy-se-ek-het-julle-nooit.html
-KEN JY HOM WERKLIK?: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/06/ken-jy-hom-werklik.html
-WAT IS JOU GETUIENIS?: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/05/wat-is-jou-getuienis.html
-LIEWER VERLOOR: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/05/dis-orraait-om-te-verloor.html
-AFGODSDIENS IN DIE KERK?: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/05/afgodsdiens-in-die-kerk.html
-WAT HET LOGIKA DAARMEE TE DOEN?: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/04/wat-het-logika-daarmee-te-doen_29.html
-WANNEER IEMAND DIE HERE VERSOEK, WYS HY DAT HY NIE REGTIG DIE HERE LIEFHET NIE: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/04/waar-n-gelowige-die-here-versoek-wys-hy.html
-WANNEER JY DIE HERE SE WIL DOEN, BETEKEN DIT NIE DAT DIE PAD NOODWENDIG GLAD GAAN WEES NIE: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/04/wanneer-jy-die-here-se-wil-doen-beteken.html
-GOD IS NIE 'N GOD VAN DOOIES NIE, MAAR VAN LEWENDES: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/04/god-is-nie-n-god-van-dooies-nie-maar.html
-WAARSEERY IN DIE KERK? http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/04/waarseery-in-die-kerk.html
-HOE RAAK ONS KRAGTIG IN DIE HERE?: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/03/hoe-raak-ons-kragtig-in-die-here.html
-HOE VOER ONS DIE STRYD? http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/03/hoe-voer-ons-die-stryd.html
-HET DIE CHRISTEN KLAAR GEWEN? http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/03/het-die-christen-klaar-gewen-of-moet-hy.html
-UIT GENADE GERED: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/03/moet-die-gelowige-wat-uit-genade-gered.html
-SOMTYDS IS ONS KLEINGELOWIG: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/02/somtyds-is-ons-kleingelowig.html
-WAT DIT BETEKEN OM GOED TE DOEN: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/02/wat-dit-beteken-om-goed-te-doen.html
-DIE WOORDGEBRUIK "DIE TYD IS NABY": http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/02/die-tyd-is-naby.html
-AS IEMAND DIE HERE VERSOEK, HET HY NIE VERTROUE NIE: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/02/wanneer-iemand-die-here-versoek-wys-dit.html
- PASOP WAT JULLE HOOR: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/01/voorwoord.html