Saterdag 30 Januarie 2016

Wie is almal "kinders van die Koninkryk"?


Jesus het die term "Kinders van die koninkryk" spesifiek gebruik vir (1)  die "goeie saad" (Matt. 13:37,38)(en hierdie saad word ook deur Hom gesaai), maar Hy het ook die term gebruik in konteks met (2) die wat (in die vlees) kinders van Abraham, Isak en Jakob is  (Matt. 8:11,12)(kyk ook Eks. 19:6, Hand. 3:25). 


- die wat KINDERS VAN ABRAHAM is in die vlees, is die wat gebore is uit die geslag van Abraham, Isak, Jakob...);

- die wat KINDERS VAN ABRAHAM is in die gees, is die Christene - uit enige nasie en taal (Gal. 3:26-29).  

"KINDERS VAN ABRAHAM" is immers "kinders van die geloof" (Gal. 3:7)(EN GOD IS HULLE VADER), maar as 'n kind van Abraham nie glo nie, dan word hy geestelik nie regtig gesien as 'n "kind van Abraham" nie! (Joh. 8:39-41)(en so iemand het dan eerder die duiwel as vader - Joh. 8:44). Kyk wat het Jesus vir die ongelowige "kinders van Abraham" gese:  -Joh 8:47 ("Die wat uit God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie"). Dit is dus duidelik dat alhoewel 'n kind van Abraham (hetsy vleeslik of geestelik), dit slegs die KINDERS VAN GELOOF is wat sal ingaan in die konikryk!  Beide die Joodse volk en alle Christene (Jood en heiden tesame), word gesien as "kinders van die koninkryk", maar GELOOF sal bewys of iemand regtig deel is van die nageslag van Abraham...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NA WIE VERWYS "DIE JOODSE VOLK"?  
Alhoewel die woord "Jode" algemeen verwys na al die kinders van Abraham in die vlees (in die geslag Abraham, Isak, Jakob of Israel, 12 stamme...), was dit nie altyd verwysend na die hele volk nie, maar meerendeels na die "uit die stam van Juda" (Hebreeus: 'yeh-hoo-dee'). En al is dit tegnies verkeerd, is die term "Jode" wel later gebruik vir die hele volk, en ook vandag;  en lyk dit of dit ook in die eerste gemeentes algemeen gebruik was vir al die kinders van Abraham in die vlees. Die oospronklike woord wat gebruik is vir "Jode", was Hebreërs - dit is ook nog 'n manier hoe Paulus na homself verwys in Fil. 3:5.  Die eerste keer wat die woord "Hebreër" gebruik is, was in Gen. 14:13 van Abraham - "Eberite".
So daar word na die volk verwys op verskillende maniere:
-  as "Hebreërs" (omdat kinders van Abraham)
-  as "Israeliete" (omdat kinders van Jakob)
-  of as "Jode".  Na die dood van koning Salomo het die nasie in twee koninkryke verdeel, nl. "die koninkryk van Juda" (die suidelike 2 stamme), en "die koninkryk van Israel" (die noordelike 10 stamme)(1 Kon. 12; 2 Kron. 10). Op daardie stadium kon die term "Jode" dus verwys het na enige iemand uit die stamme van die "koninkryk van Juda" (m.a.w. stam van Benjamin of stam van Juda)(en natuurlik ook uit die stam van Levi, asook dele van ander stamme wat oor koninkryk versprei was).  Ook in Esra 2:5,6 en 4:1-12 is 'n voorbeeld van waar die term Jode verwys na "die uit die stam van Juda", asook die "uit die stam van Benjamin". 


In omtrent 722 v.C. was die "10 koninkryke" (koninkryk van Israel) weggevoer deur die Assiriers, en hulle is versprei oor die aarde.  Die "koninkryk van Juda" het dus oorgebly in die land, en daar was oor die algemeen na hulle verwys as Jode. In skrifte soos 2 Kon. 16:1 verwys die term "Jode" dus slegs na die stam van Juda, maar dit is duidelik dat alhoewel die term "Jode" oorspronklik gebruik was vir die gebore uit die stam van Juda, die term wel later gebruik was as verwysend na die 12 stamme van Israel. (http://warechristene.blogspot.co.nz/2015/03/waarna-verwys-die-term-jode.html).
_________________________________________________________________________________

GEDAGTE:


Alhoewel die gesegde "eenmaal 'n kind van God, altyd 'n kind van God" geensins skriftuurlik is nie, is dit tog nie heeltemal verkeerd nie; maar dit geld slegs in geval waar iemand ook die voorwaardes van geloof nakom! Hierdie gesegde word baiemaal verkeerd gebruik deur Christene wat terugval in sonde en sonder vrees nalaat om hulle te bekeer omdat hulle glo dat maak nie saak wat hulle doen nie, hulle nooit hulle saligheid kan verloor nie;  tog is dit in teenstelling met wat die Skrif leer en wat Jesus geleer het!   Kyk ons bv. na die wat kinders van Abraham is in die vlees (en dan spesifiek in die geslaglyn van Abraham, Isak, Jakob...)(die wat gesien is as die kinders van die koninkryk),  dan moet ons ook kennis neem van Jesus se woorde dat baie van hulle uitgedryf sal word! (Matt. 8:12). Baie natuurlike takke is afgebreek as gevolg van ongeloof, maar ons wat nou ingeeent word, moet nie hoogmoedig wees nie, want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, dan sal Hy beslis ook nie vir ons spaar as ons ongelowig is nie... (Rom 11:21). Ons moet verstaan dat gehoorsaamheid en "om die wil van die Vader te doen" juis bewys dat ons glo.  As 'n Christen weer homself of die sonde begin dien, dan is hy nie besig om die Here te dien nie!  M.a.w., dan glo hy nie. Die persoon wat tot geloof kom en deur die Christelike doop gaan, is wel nou DEEL VAN GOD SE VOLK en word gesien as "kinders van die koninkryk", maar die wat geen of nie die nodige vrug dra nie, sal ook uitgekap word - net soos gebeur met baie van die natuurlike takke weens ongeloof...;  alhoewel, net soos ons 'n kans gekry het, sal ook hulle, as hulle nie in die ongeloof bly nie, weer ingeënt word... - Rom. 11:23).  

_________________________________________________________________________________
http://kortbybelopsommings.blogspot.co.nz/2014/10/wie-is-die-kinders-van-die-koninkryk.html

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Let wel: Slegs 'n lid van hierdie blog mag 'n opmerking plaas.