Dinsdag 11 Februarie 2014

Die tyd is naby ?

Jesus het ons gewaarsku teen mense wat sal sê, "DIE TYD IS NABY" -(Luk 21:8)
============================================================================================================
Om te sê dat "die tyd van Jesus se wederkoms naby is", is wel nie in wese verkeerd nie! - kyk bv. na hoe die dissipels ook hierdie woorde gebruik het in (Jak. 5:8) en (Openb. 1:3); en ook die engel in  (Openb. 22:10), maar ons moet verstaan dat toe Jesus gewaarsku het teen die woordgebruik van "die tyd is naby" (in Luk. 21:8), het Hy nie die spesifieke woordgebruik afgeskiet nie, maar dit afgeskiet IN KONTEKS MET wat Hy gese het: " Pas op dat julle nie mislei word nie; want baie sal onder my Naam kom en sê: Dit is ek! en: DIE TYD IS NABY! Gaan dan nie agter hulle aan nie" (Luk. 21:8) - Hy het hulle gewaarsku teen valse christusse, en valse profete, wat sal se:  "Dit is ek!", en "Die tyd is naby!". Daarom Sy woorde: "Gaan dan nie agter hulle aan nie".  Vgl. dit ook met Matt. 24:4,5. 
Gelowiges moet altyd leef asof die Here se wederkoms naby is (ons moet altyd "gereed wees"), maar die probleem is dat sommige die Here vroeer verwag as wanneer Hy regtig gaan kom, omdat hulle agter valse christusse, of valse profete (valse leerstellings) aangaan en nie oor die nodige kennis beskik om self te onderskei nie - dit maak hulle indirek gereed vir 'n valse messias!
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/ons-moenie-sy-wederkoms-verhaas-nie.html
---------------------------------------------------------------------------------
Kom ons kyk na vb. e in vandag se lewe, van waar die 

woorde "die tyd is naby" alreeds verkeerd gebruik word:

*  Kyk bv. na die ene Rabbi Kaduri wat gese het dat hy die messias ontmoet het,  die Messias se naam op 'n papier geskryf het wat 'n jaar na sy dood oopgemaak moes word, en die dissipels onder hom geleer het dat die messias Yeshua is.... Wereldwyd is Christene vreeslik opgewonde en stel rabbi Kaduri voor as 'n ware profeet (die rabbi het o.a. gese dat die messias openbaar gemaak gaan word na Ariel Sharon se dood).   En dit is presies die woorde wat Christene  gebruik wanneer hulle Kaduri as profeet voorstel, nl. "die tyd is naby"!  As jy egter gaan navorsing doen en kyk na wat die rabbi regtig geleer het oor die messias, dan wil dit eerder lyk of hy van 'n ander messias gepraat het, want hy het ook gese dat die messias alreeds in Israel is!???  -ook gese dat die messias se siel hom aangekleef het tot 'n persoon in Israel?   (Inteendeel, die manier hoe hy die messias beskryf het, lyk eerder of hy 'n  antichris beskryf het...hy het vertel hoe die messias geen amp sal he aan die begin nie, maar tussen die mense sal wees en die media gebruik om met die mense te kommunikeer;  hoe almal nie onmiddellik sal glo in hom nie, en hoe sy openbaarmaking in twee dele gaan geskied;  hoe hyself aan die begin nie eens sal weet dat hy die messias is nie;  hoe almal, wanneer hy uiteindelik geopenbaar is, sal se: "wat, is hy die messias?"; hulle sal sy naam ken, maar het nie geglo dat hy die messias is nie..?????).  En wat baie ook nie besef nie, is dat, alhoewel Kaduri sy dissipels geleer het dat Jesus die Christus is, hy net 'n halwe evangelie gebring het en bv. glad nie die opstanding gepreek het nie!  Dit is baie problematies! Het hy dan enigsins geglo dat Jesus gaan terugkom met die wolke? Het hy geglo in die opstanding tot lewe met Jesus se wederkoms?  Het hy geglo dat die Here Jesus se wederkoms gepaardgaan met oordeel? .......
     Gelowiges wat glo dat Kaduri 'n Christen was, kan maklik gereed wees om 'n valse messias te ontvang!  (En mag ek uitwys dat daar heelwat valse Christusse is in die wereld, en baie van hulle gaan onder die naam van "Jesus"!).  Mag ons tog bid dat die dissipels van Kaduri tot volle insig sal kom en die hele evangelie sal hoor!
----------------------------------
*  Kyk ook na die leerstelling wat leer dat die "wegraping" voor die Groot Verdrukking gaan plaasvind. Baie gelowiges, wereldwyd, glo vandag dat die Here Jesus enige dag (voor die Groot Verdrukking) gaan terugkom en hulle wegraap, en alhoewel hulle dit uit die Skrif probeer bewys, is so 'n stelling glad nie skriftuurlik nie. Alhoewel niemand die dag en uur weet waarop die Here Jesus Christus gaan terugkom nie, het Hy vir ons tekens gegee sodat ons weet wanneer die tyd naby is. Een van hierdie tekens is dat Sy wederkoms eers na die Groot Verdrukking gaan plaasvind (Matt. 24:29)(en l.w. dat die opstanding (van die dooies)(en opstanding van lewe), en die wegraping daarna (die in Christus wat dan nog in die lewe is) saam met die wederkoms plaasvind!).  'n Ander teken wat vir ons gegee word in Thess., is dat die afval eers moet plaasvind, en die mens van sonde geopenbaar word, voor die wederkoms gaan plaasvind.  Mense wat hierdie valse leerstelling glo dat hulle weggeraap gaan word voor die Groot Verdrukking, is gereed vir 'n messias voor die Groot Verdrukking, maar die Messias kom eers na die Groot Verdrukking (Groot Verdrukking onder die 5 seel; Wederkoms onder die 7 de seel!). EN LET WEL, WEER-EENS WORD DIE WOORDE "DIE TYD IS NABY" OOK HIER VERKEERD GEBRUIK... 
(Vir meer inligting oor die onderwerp, rol af na die wegraping gedeelte op die volgende blogpost:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/09/opsomming-die-opstanding-wegraping.html)
-------------------------
*  Kyk ook die vb. van Islam wat besig is om die woorde "die tyd is naby" verkeerd te gebruik om mense gereed te maak vir hulle valse messias.....en so kan ons baie vb.e noem in vandag se lewe.

DAAR IS VELE VB.E VAN HOE MENSE DIE WOORDE "DIE TYD IS NABY" VERKEERD GEBRUIK. DIT IS PRESIES WAT DIE HERE JESUS CHRISTUS GESE HET SAL GEBEUR IN DIE LAASTE DAE (en hierdie is een van die tekens van die tye...).
---------------------------------------------------------------------------------------------
===========================================================

-"julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë", en van hongersnode en pessiektes en aardbewings - t.o.hiervan, het Hy spesifiek die woorde gebruik:  "Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind,
MAAR DIT IS NOG NIE DIE EINDE NIE (Matt. 24:6) -
en in v. 8: "Maar al hierdie dinge is ‘n BEGIN van die smarte".
 Let wel dat Jesus van hierdie tekens gepraat het as 'n "BEGIN van die smarte"!
 En daar is ook heelwat ander dinge wat nog in plek moet val voor die groot dag van die Here en heelwat tyd wat nog moet verloop! O.a., voor die Here Jesus terugkom, leer ons uit die Skrif dat Babilon heerskappy gaan voer oor die konings van die aarde - duidelik is ons nog nie daar nie! Net so die oprigting van die derde tempel (wat terloops moet plaasvind voor die Groot Verdrukking begin).   
Ons moet  ons aandag liewer vestig op "evangelisasie" en op "die pad van godsaligheid", nie net sit en wag op 'n uitkoms nie.  Ja, met Sy wederkoms, gaan Hy verligting gee, maar let op die woorde:  "aan julle wat verdruk word"! (2 Thess. 1:7)(2Th 1:6,7 -"aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele")
 - so, baie Christene sien uit na hierdie "verligting", tog ervaar hulle nie verdrukking nie?  En is hulle ook nie bereid om deur verdrukking te gaan nie???
(http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/03/as-jesus-kom-sal-hy-wel-die-geloof-op.html)
(http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/die-here-weet-om-die-godsaliges-uit.html)
(http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/wanneer-is-die-einde-van-die-wereld.html)
=================================================================================

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/06/soos-n-dief-in-die-nag.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/het-die-eerste-gemeentes-geglo-dat.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/06/die-doel-van-die-wegraping.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/06/wat-dit-beteken-om-gereed-te-wees.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/tot-die-sonde-vol-is.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/kenmerkend-van-die-eindtye.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/09/gaan-uit-haar-uit-my-volk.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/04/eindtyd-onderwerpe-verdere-aantekening.html

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/volgorde-eindtyd-gebeure.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/n-opsomming-van-eindtyd-onderwerpe.html


Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Let wel: Slegs 'n lid van hierdie blog mag 'n opmerking plaas.