Woensdag 03 Junie 2015

Wees nugter

Die bevel om "nugter" te wees, word nie altyd in die Skrif in konteks gebruik van "om nie dronk te drink nie". In sommige skrifte gaan dit inderdaad daaroor dat die Christen hom nie mag dronk drink nie!, maar gaan lees ons sekere ander skrifte, sal ons gou uitvind dat die bevel "om nugter te wees" ook geestelik bedoel word:

-1 Kor. 15:34 ("Wees nugter op die regte manier, en sondig nie; want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskaming"). Hier gaan dit oor sekeres wat nie geglo het in 'n opstanding nie, en daarom gedink het dat hulle kan leef soos hulle wil en so die waarheid verdraai het - slegte gesprekke;

-1 Thess. 5:6,8 ("Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees)("Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid"). Hier gaan dit oor waaksaamheid, want die wat nie NUGTER is nie, sal betrap word soos 'n dief in die nag en sal dus nie GEREED wees wanneer Christus terugkom nie;

-2 Tim. 2:26 ("en hulle weer nugter kan word, vry van die strik van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen"). Hier gaan dit oor die weerspanniges, die wat van die waarheid afgedwaal het, voortgaan in goddeloosheid en onsinnige praatjies, die wat in ongeregtigheid stap...;

-2 Tim. 4:5("Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening"). Hier gaan dit oor die wat nie die gesonde leer verdra nie, maar vir hulle leermeesters vergader wat hulle in die gehoor streel - die wat 'n afkeer het in die waarheid;

-1 Pet. 4:7("En die einde van alle dinge is naby; wees dan ingetoë en nugter, om te kan bid"). Hier gaan dit oor die wat nie volgens die wil van God leef nie, maar volgens die begeerlikhede van die mens...

WAAR CHRISTENE BEVEEL WORD OM "GEESTELIK NUGTER" TE WEES, IS DIT GEBRUIK IN KONTEKS MET DAT HULLE NIE MOET "DRONK WORD" VAN SONDE EN VALSE LEERSTELLINGS NIE.
========================================================================

GEDAGTE:

Oral waar Christene  beveel word om nugter te wees, is dit geskryf in konteks met:
(1) hoe hulle moet ag gee op die pad van godsaligheid (1Kor. 15:34)(bv. om hulle te bekeer van sonde in hulle lewens), en
(2) moet pasop vir valse leerstellings (2 Tim. 4:1-5).   
(3) Dit word ook verder gebruik in die konteks van dat ons WAAKSAAM moet wees (1 Thess. 5:6).     Die nugter Christen is waaksaam en sal nie soos 'n dief betrap word wanneer die Here terugkom nie  - hy word nie rondgeslinger deur valse leerstellings nie (Hebr. 13:9), maar is gehoorsaam aan die Here, gee ag op Sy waarheid en bekeer hom van sondes in sy lewe. 

Die nugter Christen raak nie opstandig en verbitterd oor die waarheid nie, maar is eerder bly daaroor! (1 Kor. 13:6).
   
(Luk 12:45)  Maar as daardie dienskneg in sy hart sê: My heer talm om te kom, en hy die diensknegte en diensmaagde begin slaan, en begin eet en drink en dronk word,
(Luk 12:46)  dan sal die heer van daardie dienskneg kom op ‘n dag dat hy dit nie verwag nie, en op ‘n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom ‘n deelgenoot maak van die ontroues.

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Let wel: Slegs 'n lid van hierdie blog mag 'n opmerking plaas.