Dinsdag 29 April 2014

Wat het logika daarmee te doen?

In vandag se lewe word enige besluit gekoppel aan "hoe logies dit is".  Die wereld OORDEEL mense bv. op hulle sienings en op wat hulle as LOGIES bestempel.  Mense word ook geoordeel op "kennis" bv. "om reg te eet";  tog verander hierdie "kennis" jaar na jaar en iets wat vandag 'n feit is, is nie meer more so nie, maar almal glo dit vandag!  Mense neem hierdie wereldse kennis aan, omdat dit vir hulle "logies" klink! A.g.v. dieselfde rede begin sommige Christene deelneem aan wereldse praktyke, soos oosterse meditasie en joga, omdat dit vir hulle "logies" klink!  Die skrif noem hierdie soort wysheid, "wereldse wysheid".  Die Here se wysheid is anders as "wereldse wysheid".(Kol 2:20-23) (1Ti 4:1-8). 

Dit klink bv. nie logies dat dit die sonde van die mens is wat die aarde ontheilig nie - mense wil liewer hoor dat dit slegs te wyte is aan een of ander logiese verklaring, as wat hulle wil glo dat die land treur a.g.v. die mens se sonde!  Massas diere gaan dood, wilde diere, voels, visse..., kyk maar na alles wat met aarde gebeur - hoe meer sonde in die land, hoe meer gaan die land treur! (Hos. 4:2,3)(Num. 35:33,34)(2 Sam. 21)(Ps. 106:38)Eseg. 9:9)... Maar alhoewel dit 'n skriftuurlike feit is, is daar selfs baie Christene wat hierdie nie as "logies" gaan bestempel nie!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deur die eeue het die groot manne van God,  hulle egter min gesteur aan "logika".  Die besluite wat hulle geneem het, was gekoppel aan die Here se wysheid, aan Sy wil, nie volgens wat hulle self gedink het, of wat vir hulle logies was nie:
- Dit was bv. nie logies dat Moses 'n volk in die wildernis inlei, waar hulle almal moontlik kon sterf nie!  (Inteendeel, baie van die volk het ook nie gedink dit is logies nie:- Eks. 14:12- "Is dít nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het nie: Laat ons met rus, dat ons die Egiptenaars kan dien? Want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien as om in die woestyn te sterwe").
-  Dit was nie logies dat Dawid die groot Goliat aangevat het nie... 
-  Dit was nie logies dat die volk die land Kanaan kon inneem met reuse en al nie...
-  Dit was nie logies dat Abraham sy familie verlaat om na 'n vreemde land te gaan nie...
-  Dit was nie logies dat Noag 'n ark gebou het terwyl daar geen teken instoor was van 'n vloed nie...
-  Dit was nie logies dat Stefanus die waarheid op mense afgedwing het terwyl hy geweet het hulle gaan hom stenig nie! 
-  Dit was nie logies dat Paulus in 'n stad vol afgodsbeelde gaan staan en preek het nie!
...........en so kan ons aangaan...

Die feit is, as ons net dit gaan doen wat logies is, dan gaan dit oor hoe "ons dit sien", en nie oor hoe "die Here dit sien" nie.  Moses het die Vader VERTROU, ten spyte van logika.  So ook Dawid, Josua, Abraham, Noag, Stefanus, Paulus...... Om eerder die Here se wil te doen as om te doen wat logies is, kos GELOOF!  Deur gehoorsaam te wees aan die Here en na Sy wil te soek, het hierdie ou "manne van God" gewys dat hulle geloof het en die wysheid van die Here verkies bo logika, maak nie saak wat ander mense gese het en hoe ander die situasie "gesien" het nie.  (Spr. 21:3- "Om geregtigheid en reg te doen, is vir die HERE verkiesliker as offers").- Dit moet gaan oor GEHOORSAAMHEID, nie oor om te doen soos ons goeddink nie!  Dit maak dus sin dat Jesus die gelykenis van die onverdienstelike DIENSKNEG vertel het toe die dissipels vir Hom vra, "gee ons meer geloof" (Luk. 17:5-10). Die Christen vir wie die Here se wysheid belangrik is, is soos 'n DIENSKNEG - hy soek DIE WIL VAN DIE HERE, en wil dit doen.  "Logika" is nie vir hom so belangrik nie, maar eerder wat die wil van die Here is.   Die Christen van vandag lyk ook maar baie soos die "volk in die woestyn" - dit gaan oor die manier hoe ons verstaan en "sien".  In die brief aan die gemeente van Laodicense (Openb. 3:14-22), praat Jesus van hierdie "blindheid" en beveel hulle aan "om salf van Hom te koop vir hulle oe sodat hulle kan sien". So "sien" baie Christene "soos die wereld sien":  hulle begeer rykdom, en die lewe het begin gaan oor "bymekaarmaak" (dinge waarteen Jesus ons spesifiek gewaarsku het);  dit gaan oor status, eer, voorspoed, seen, wereldse kennis...ens. 

 "Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind". (Matt. 10:39; 16:25)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEDAGTE:
     DIE CHRISTEN MET DIE "DIENSKNEG  MENTALITEIT", STEUR HOM MIN AAN "WAT LOGIES IS"! - wat vir hom belangrik is,  is die "WIL VAN DIE HERE"!
-(Mat 7:21)  Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.

-(Mat 12:50)  Want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, dié is my broer en suster en moeder.

-(Joh 5:30)  Ek kan uit Myself niks doen nie. Soos Ek hoor, oordeel Ek; en my oordeel is regverdig, omdat Ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat My gestuur het.
=======================================================================
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/08/wies-nou-eintlik-deur-die-gees-gelei.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/tot-die-sonde-vol-is.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/01/bloedskuld-4.html

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Let wel: Slegs 'n lid van hierdie blog mag 'n opmerking plaas.