Sondag 04 Mei 2014

Afgodsdiens in die Kerk!

In die O.T. was daar verskeie "VERBODE HEIDENSE PRAKTYKE" vir die volk van God.  Heidense praktyke het te doen met "sonde" en "afgodsdiens".  Die skrif verklaar o.a. dat iemand wat omgaan met hierdie praktyke, DIE HERE TERG! 

(dit word ook spesifiek gesê van "afgodery":   Deut. 32:21; 1 Kon. 16:13). 


Iemand wat afgodsdiens beoefen, is nie opreg met die Here nie! (Deut. 18:13). 

========================================================================

 Vandag is baie Christene nie opreg met die Here nie, besig met afgodery, en besig om die Here te terg ...  En terwyl ons dink dat afgodery iets is wat beoefen word daar ver deur mense wat nie van beter weet nie, is die waarheid dat afgodsdiens in baie kerke beoefen word! Ons moet verstaan wat afgodsdiens beteken, en dat dit nie net gaan oor beeldediens nie!  Die persoon wat hom tot afgodery wend, wys dat hy nie sy vertroue in die Here stel nie, maar sy eie wil vertrou!  Koning Saul was so 'n vb. van " 'n gelowige" wat afgodsdiens beoefen het - 
(in 1 Sam. 15:23 word sy EIESINNIGHEID vgl. met afgodery en beeldediens): 
(1Sa 15:23)  "Want wederstrewigheid is ‘n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. ...""Eiesinnigheid" gaan oor "hardkoppigheid", eie wil - baie Christene is vandag op dieselfde wyse hardkoppig besig met afgodsdiens (terwyl hulle bely dat hulle die Here dien! - hulle bely dat hulle "Sy wil doen", maar eintlik dien hulle hul eie wil);  alhoewel dit nie lyk soos beeldediens nie, word "eie wil" gesien as beeldediens, want so iemand dien nie (vertrou nie) die wil van die Here nie, maar dien sy eie wil (net soos koning Saul gedoen het). Hy doen soos hyself goeddink. GAAN LEES GERUS WEER DIE VERHAAL VAN KONING SAUL... In sy geval, het die Here selfs Sy Heilige Gees van hom weggeneem!  (1 Sam. 16:14).  Wat ook interessant is van Saul se verhaal, is hoe die Here ook verder geweier het om vir hom te antwoord op sy vrae!   (-Saul het homself toe begewe tot 'n waarsegster (en so nog verder gesondig))!  Baie gelowiges bevind hulself in hierdie plek waar hulle nie meer van die Here "hoor" nie! - hulle moet staatmaak op ander mense om die wil van die Here te hoor, omdat hulle of self nie in 'n verhouding met Hom is nie, of in gewoonte is om hulle eie wil te dien, en die Here daarom nie meer met hulle wil praat nie!  Vgl. dit met die "gelykenis van die saaier" http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/07/hoekom-voel-sommige-christene-dat-die.html. Om die Here te dien, beteken dat jy Sy wil dien (Sy wil vertrou...).
------------------------------------------------------------------- In  Titus 1:7 beteken die woord "eiesinnig" in die Grieks ook, "eie wil" of "arrogant, self-pleasing, self-willed". 
Waar iemand sy eie wil soek, bo die wil van die Here, is hy besig met afgodery! 


==================================================


GEDAGTE VIR DIE WEEK:

(1Sa 15:22)  "Daarop sê Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in GEHOORSAAMHEID AAN DIE STEM VAN DIE HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme".


========================================================================

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Let wel: Slegs 'n lid van hierdie blog mag 'n opmerking plaas.