Vrydag 27 Junie 2014

Dit is nie mense wat besluit wat die waarheid is nie...

=========================================================================

(Joh 1:17)  "Want die wet is deur Moses gegee; die genade (grace, favour) en die waarheid (truth) het deur Jesus Christus gekom".

Nie almal hou van die waarheid nie.  Baie Skrifgeleerdes en Fariseers het aanstoot geneem aan Jesus terwyl Hy die waarheid verkondig het.  Die "waarheid" is nie net die mooi dele van die evangelie nie, maar ook die dele wat ons nie graag wil hoor nie, soos bv. dat ons ook op sonde gewys word, en herinner word aan die komende oordeel, of dat ons nie ons hoop moet plaas in wereldse sekuriteite nie....  Die "waarheid" is, dat die manier hoe die Here dinge sien, nie is hoe ons dit sien nie! Ons moet ons bekeer van die manier "hoe ons sien", en moet pasop "hoe ons hoor" - wanneer ons die waarheid hoor, kan ons nie net die dele aanneem wat ons in die gehoor streel nie! Jesus het nie net sekere dele van die waarheid verkondig nie, maar die volle waarheid gebring!  Baie het a.g.hiervan aanstoot geneem aan hom:  (Mat 15:12 - "Daarop kom sy dissipels nader en sê vir Hom: Weet U dat die Fariseërs, toe hulle die woord hoor, aanstoot geneem het?");want die waarheid is nie altyd wat ons graag wil hoor nie! Wanneer iemand nie die wil van die Here soek nie, neem hy maklik aanstoot aan die waarheid, want dit bots met sy eie wil.   Net so het baie ook  aanstoot geneem aan die prediking van die dissipels, maar Jesus se dissipels het nie self besluit wat die waarheid is nie;  inteendeel het hulle die gelowiges gewaarsku teen diesulkes wat die evangelie probeer verdraai!  Dit is nie mense of kerke wat besluit waaroor die evangelie gaan, of wat reg of verkeerd is, of wat die voorwaardes is om in te gaan in die koninkryk van God nie, maar die WAARHEID is wat die Here se dit is.  Geen kerk kan ewe skielik besluit iets is nie meer sonde nie, wat wel vroeer sonde was, of besluit dat hulle gaan kies watter dele van die waarheid hulle wil verkondig en wat nie!  


 Waar iemand egter die waarheid hoor, maar dit wegwys (en gewoonlik dan aanstoot neem daaraan), wys dit daarop dat sy hart nie reg is nie.  Die persoon wat nie opreg is nie, stel nie belang in wat "die waarheid" is nie. Sommige mense is net nie ontvanklik vir die waarheid nie.  Dit dan waarom Paulus skryf: (Gal 4:16)  "Het ek dan julle vyand geword deur julle die waarheid te vertel?".  Hulle wil net daardie dele hoor wat hulle in die gehoor streel, en sien net dit as stigting, maar die waarheid is dat dit slegs "die waarheid" is wat vrymaak! (en iemand werklik kan stig)(Joh. 8:32). Iemand kan slegs vrug begin dra (vrug tot heiligmaking), as hy DIE WAARHEID (die woord van God) aanneem - m.a.w. as hy "hoor" (en nie net sekere dele van die waarheid nie!).  Die gelowige wat kies wat hy wil hoor, gaan nie vrug dra nie en kan selfs vrug verloor wat hy alreeds begin dra het, soos bv. waar die sorge van die lewe of genietiinge van die lewe, begeerlikhede en verleiding van die rykdom die vrug verstik... In so 'n geval kies iemand watter waarheid hy wil aanneem - hy kies bv. om die dele van die waarheid te onvang wat gaan oor verlossing en seen ens., maar nie die dele wat gaan oor gehoorsaamheid of om die Here as eerste Liefde te ken of sy gedagtes te verander nie! Hierdie wys baiemaal daarop dat die persoon hom nog nie regtig "bekeer" het nie!
===========================================================

Gedagte:

  ("Elkeen wat uit die waarheid is, luister na My stem")
Iemand wat uit die waarheid is, neem nie net die woorde aan wat hom laat goed voel nie, maar neem ook die woorde aan wat hom tot gehoorsaamheid bring aan Christus (die "hoor")!  
========================================================================


Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Let wel: Slegs 'n lid van hierdie blog mag 'n opmerking plaas.