Dinsdag 29 Julie 2014

Sal enige bome (gelowiges) uitgekap word wanneer Jesus terugkom?

IN DIE GELYKENIS VAN DIE SAAIER, IS DIT SLEGS DIE EERSTE GROEP WAT 'N VOORSTELLING IS VAN "ONGELOWIGES" - AL 3 DIE ANDER GROEPE IS 'N VOORSTELLING VAN 
"GELOWIGES" (2de, 3de en 4de groep).


-Die tweede groep (in die gelykenis v/d saaier) neem die geloof met blydskap aan, maar glo net vir 'n tyd.
-Die derde groep het selfs wortel, en begin vrug dra, maar die vrug word verstik deur die sorge, begeerlikhede, rykdom en genietinge van die lewe.
-Die vierde groep hou vas aan die geloof, gee ag op die waarheid, en KEN die Here as eerste Liefde. ( Vgl. hierdie gerus ook met die trappe van geestelike ondervinding (baba, kind, jongman, vader)).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JESUS HET VIR ONS GELEER DAT DIE WAT NIE VRUG DRA NIE, UITGEKAP SAL WORD.  DIT DAN DIE PROBLEEM MET DIE TWEEDE EN DERDE GROEPE IN DIE GELYKENIS VAN DIE SAAIER, WANT OMDAT DIE TWEEDE GROEP NIE "IN DIE HERE BLY NIE", KAN HULLE NIE VRUG DRA NIE (hulle "val af" in tyd van versoeking of verdrukking);  EN IN GEVAL V/D DERDE GROEP, RAAK HULLE ONVRUGBAAR, OF DRA GEEN RYP VRUG NIE.  Dit beteken dat iemand wel 'n Christen kan word en deel wees van die kinders v/d koninkryk (en die hoop he op saligheid en opstanding tot ewige lewe),  maar ontwortel kan word sou hy nie vashou aan die geloof nie.

Die wat wel vrug dra en vashou aan die geloof, sal meer vrug kry, en word ook gesnoei om meer vrug te dra.

========================================================================

GEDAGTE:

Alhoewel ongelowiges ook nie goeie vrug dra nie (omdat hulle werke nie uit diensbaarheid aan God is nie), verwys die skrifte wat handel oor die wat geen vrug dra nie, eintlik na "gelowiges wat geen vrug dra nie".  Baie Christene dink dat die tema van "geen vrug dra nie" na ongelowiges verwys, maar daar kan nie van 'n ongelowige verwag word om vrug te dra nie, want hy het nog nie saligheid nie - hy is nog nie "diensbaar aan God" nie - hy dien nog nie die Here nie. DIE TEMA VAN "GEEN VRUG DRA NIE", GAAN OOR WARE GELOWIGES WAT NIE VRUG DRA NIE - die wat bv. wel tot geloof gekom het, maar nie in die Here bly nie, of die wat nie ag gee op Sy waarheid nie; of selfs die wat wel begin vrug dra, maar meer besig raak met die lewe as met die Here (soos die sorge, begeerlikhede, rykdom en genietinge van die lewe), staan die gevaar dat hulle kan "afval" en "uitgekap" word.
========================================================================

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Let wel: Slegs 'n lid van hierdie blog mag 'n opmerking plaas.