Dinsdag 06 Junie 2017

Die koninkryk vd hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het (2)

Wat Christus vir ons geleer het uit die gelykenis waarin Hy die koninkryk vd hemele beskryf het as "soos ‘n koning wat ‘n bruilof vir sy seun berei het" (Matt. 22:1-14), leer Hy dat die wat eendag SONDER  KLEED opdaag by die bruilof, uitgegooi sal word uit die bruilofsaal... (Matt. 22:12,13). Hierdie verwys natuurlik na die "SONDER" kleed, en kan deels verwys na die wat nog nie 'n nuwe kleed gekry het nie (soos ons hieronder sal sien), maar kan ook verwys na die wat wel 'n kleed gekry het, maar dit nie bewaar het nie (sien vorige dagstukkie-http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2017/05/die-koninkryk-vd-hemele-is-soos-n_23.html),  en dus dan sonder kleed opeindig...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wanneer Christus praat oor die belanrikheid van "om te vas" wanneer Hy, die BRUIDEGOM, weg is, dan vgl. Hy die kind van God met 'n "nuwe leersak" (Matt. 9:17);  wat ook vgl. word met 'n kleed (Matt. 9:16) (soos om 'n nuwe KLEED te kry). In die betrokke gedeelte verduidelik Hy dat "om te vas" is soos om die nuwe leersak (die persoon wat wedergebore is) te vul met nuwe wyn (te vul met die Here se woorde - Sy wysheid en kennis - geestelike voedsel). Die een wat tot bekering kom, bekeer veral van die manier hoe hy "sien" (en daarom begeer hy hierdie voedsel vd Here).  Dit is ook terloops veral waarna die woord bekering verwys het toe Jesus (en Johannes die doper) die mense opgeroep het tot BEKERING, nl. om jou te bekeer van die manier hoe jy "SIEN"!  Jesus se leringe het baie hieroor gegaan, oor hoe ons moet HOOR.  Deur "vas" RAADPLEEG ons die Here en soek Sy voedsel (nuwe wyn).  Let wel dat hierdie voedsel of nuwe wyn nie verwys na die Heilige Gees nie, maar verwys na die Here se woorde, Sy wysheid en kennis - en die Gees lei en leer en oortuig ons hierin/van (-om meer te leer oor "vas", voorwaardes ens., gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/01/om-te-vas.html)------------------------------------------------------------------------------------------------------------Somtyds laat die Here toe dat ons fisies honger het of 'n tekort het aan sekere kosse (soos Hy met die volk in die woestyn gemaak het) - met die doel om vir ons daardeur te leer dat DIE MENS NIE VAN BROOD ALLEEN LEWE NIE, MAAR VAN ELKE WOORD WAT UIT DIE MOND VAN GOD UITGAAN (Deu 8:3). 'n Christen wat nie tyd met die Here spandeer nie, of nooit tyd maak vir vas nie, sal vind dat iets skort, want ons is nie gemaak om van brood alleen te lewe nie!  Elkeen van ons het die woorde wat uit God se mond uitgaan, NODIG. (Mat 9:15)(Matt. 17:21; 9:16,17).  Baie Christene is vandag HONGER, en is bv. desperaat en voel daar's geen uitkoms of voel onseker of onvergenoegd of watookal, maar in hulle "hongerte" gaan soek hulle dan antwoorde op verkeerde plekke!??, terwyl wat hulle eintlik moet doen is om tyd te maak met die Here, en/of te vas, en Sy woorde te bepeins....  Wie is dit vir wie ons raadpleeg wanneer ons "honger" het? (Joh 6:35). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE:Die bruilofsgaste wat eendag na die bruilof gaan, het nou nodig om te vas terwyl die Bruidegom weg is (Matt. 9:15) sodat hulle van hierdie nuwe wyn kan kry. Maar wat met sekere bruilofsgaste of GEROEPENES gebeur, is dat wanneer hulle hierdie nuwe wyn in hulle sakke gooi, dit nie hou nie!  Christus het die beeldspraak gebruik dat dit is soos om 'n NUWE STUK LAP OP 'N OU KLEED TE LAP! - wat dan gebeur is dat die aangelapte stuk skeur van die kleed af en daar kom 'n erger skeur... (Mat 9:16). Hulle het dus nog nie 'n nuwe kleed gekry nie, alhoewel hulle deel is van die geroepenes...!  Die rede hiervoor? - nie alle GEROEPENES het hulle tot die Here Jesus Christus BEKEER nie. En omdat hulle hul nog nie BEKEER het van die manier hoe hulle SIEN nie, glo hulle nie die EVANGELIE vd koninkryk nie.  Hulle soek hierdie nuwe wyn (vd evangelie) en sit onder die geklank van Christus se woorde, maar hulle "HOOR" nie. In so 'n geval sal die woorde van die evangelie hulle nie verander nie, want die ou sakke kan nie die nuwe wyn dra nie (Matt. 9:15-17). Toe Christus die eerste keer gekom het, het die volk van God gesit onder die geklank van Sy woorde terwyl Hy vir hulle hierdie evangelie van die koninkryk gebring het, maar nie almal het in Hom en in die evangelie geglo nie. Hulle het nog die ou wyn begeer. Hulle het voorgegee dat hulle die Vader ken, maar hulle het nie, want as hulle Hom werklik geken het dan sou hulle na Sy Seun geluister het.  En omdat hulle Christus verwerp het, kon diesulkes nie die Gees ontvang nie, en nie nuut gemaak word nie... al is hulle deel van die GEROEPENES! (http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/12/die-gees-van-god-2.html). Hulle mag dink dat hulle kinders is van die koninkryk omdat hulle kinders is van Abraham (waarvan die besnydenis 'n teken was onder die ou verbond), maar as hulle nie glo in die Een wat vir hulle kan opwek tot lewe nie, dan het hulle nog nie die nuwe kleed aangetrek nie.  Op dieselfde wyse is daar baie Christene vandag wat hulleself sien as kinders van die koninkryk omdat hulle geloof bely in Christus (en waarvan die Christelike doop 'n teken is), maar as hulle nie die werke het saam met die geloof nie (m.a.w. wat bewys dat hulle inderdaad in Hom glo), dan is hulle geloof dood en dan is hulle naak voor die Here. Baie wat voorgee dat hulle in Christus glo, gee nie ag op Sy woorde nie (glo nie die evangelie nie) en hulle is Hom nie gehoorsaam nie - hulle mag dalk deel wees van die wat UITGENOOI is na die bruilof, maar sal eendag in hulle ou klede bevind word, want in plaas van om 'n nuwe kleed te kry, het hulle die ou kleed probeer lap met 'n nuwe stuk lap... 

Daar is 2 voorwaardes wat die mens moet nakom voor hy weergebore kan word, nl. bekering en geloof (Mark. 1:15).  Min kerke preek vandag "bekering" saam met geloof. Inteendeel, Christene neem glad aanstoot wanneer werke (GEHOORSAAMHEID) saam met geloof gepreek word (of wanneer daar gepraat word oor die pad van godsaligheid!).  Vele Christene glo vandag dat geloof slegs 'n belydenis is en leef steeds vir hulleself;  hulle besef nie eens dat hulle 'n besluit moet maak om die Here te DIEN en vir Hom te leef (gehoorsaam) nie! Hulle besef nie dat BEKERING deel is van GELOOF nie. Hulle sit in die Christelike kerk as mense wat bely dat hulle Christene is, maar hulle is ongehoorsaam aan die Here en glo nie eens regtig die waarheid nie!  Kyk maar hoeveel Christene hang wereldse wysheid aan en probeer die waarheid van die Bybel verdraai om by hulle sieninge in te pas (in plaas van dat hulle hulle sieninge moet verander om by die Skrif in te pas). Baie kerke maak glad nie meer staat op die waarheid van die Skrif nie, maar besluit self wat is waarheid en wat nie -  lidmate dink glad dat die waarheid bepaal kan word deurdat die gemeente "stem"  oor wat hulle toelaat en wat nie! In plaas van om hulle lidmate lering te gee in die waarheid,  en hulle te waarsku teen afgodspraktyke en teen sonde tot die dood, is hulle liewer besig om wat sleg is goed te maak, en goed sleg! (Jes. 5:20). Die kerk is besig om te LASTER wanneer hulle hul eie waarhede begin skep bo die Here se waarheid, en hulle hoop al meer begin plaas op leringe wat in teenstelling is met dit wat Christus geleer het in die EVANGELIE van die koninkryk. 

Die wat nog met ou gelapte klede rondloop, het hulle nog nie bekeer van die manier hoe "hulle sien" nie, en kan dus nie die Gees ontvang nie! (en kan dus nie die dinge van die Gees verstaan nie).  Die probleem met die ou kleed of leersak is dat hulle die ou wyn bo die nuwe begeer (Luk. 5:39). En ons kan sien , soos bo genoem, dat hierdie direk verband hou met die manier "hoe iemand SIEN".  Die nuwe leersak begeer die kennis en wysheid van die nuwe verbond (die evangelie van die koninkryk), en het hom bekeer van sy eie, tot die manier "hoe die Here SIEN". Wat Christus vir ons geleer het is dat as ons NUWE wyn in ou leersakke gooi, dit sal bars! (Matt. 9:17).   As iemand nie regtig tot bekering kom nie, dan sal hy nie die dinge van die Gees verstaan nie, "soos iemand met 'n ou gelapte kleed"  (1Kor. 2:14 - Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word").  Die "broeder" wat dus nog nie werklik tot bekering gekom het nie (m.a.w. nog nie hom bekeer het van sy eie wil nie, en nie ag gee op die evangelie vd koninkryk nie), sal nie instaat wees om die nuwe wyn te dra nie! En dit sal ook met verloop van tyd duidelik word dat hy nie regtig die nuwe wyn begeer nie, want die oue smaak vir hom beter! Om die NUWE WYN te behou moet jy 'n nuwe leersak wees - soos om 'n nuwe kleed te kry! Maar die ou leersak wat nie die nuwe wyn kan behou nie, sal nie die vrug kan dra wat nodig is om die ewige lewe te beerwe nie... (http://warechristene.blogspot.co.nz/p/blog-page.html).  Dit is slegs die nuwe leersak. of die een met hierdie nuwe KLEED, wat kan bely dat hy inderdaad "vry" is, want hy wil doen wat die Gees wil (en daarom "verstaan" hy die geestelike)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/05/wie-is-nie-onder-die-wet-nie.html).  Dit is maklik om te sien wie VRY is, want die vrye begeer die dinge van die Gees! (Gal. 5:17; Jak. 4).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sommige wat wel 'n nuwe kleed ontvang het, se kleed is ongelukkig weer deur die sonde bevlek... (Jud. 1:23)(soos die wat wel begin vrug dra, maar hulle vrug verloor...)  -  daar is egter altyd hoop vir die een wat hom tot die Here bekeer!(Luk 15:21)  En die seun sê vir hom: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. (Luk 15:22)  Maar die vader sê vir sy diensknegte: Bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee ‘n ring vir sy hand en skoene vir sy voete.   Vir 'n dagstukkie hieroor, gaan na: 
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2017/05/die-koninkryk-vd-hemele-is-soos-n_23.html._________________________________________________________________________________
http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/01/nuwe-wyn-moet-in-nuwe-sakke-gegooi-word.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/01/om-te-vas.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/02/weer-gebore-wedergeboorte-wedergebore.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/07/hoekom-voel-sommige-christene-dat-die.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Let wel: Slegs 'n lid van hierdie blog mag 'n opmerking plaas.