Saterdag 01 Julie 2017

Die koninkryk vd hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het (3)

In die betrokke gelykenis van  Matt. 22:1-14,  berei die koning (die Vader) 'n bruilof vir sy seun (Christus Jesus)...., en ons leef nou in die tyd waarin ons mense uitnooi na hierdie bruilof (http://eindtydonderwerpe.blogspot.co.nz/2017/05/wie-is-die-bruid-van-christus.html).  Dus moet die (fisiese aardse) koninkryk nog kom, maar die koninkryk het ook al gekom in die sin van dat die koninkryk ook geestelik van aard is (Luk. 17:20), en binne-in ons (Luk. 17:21)(teenwoordig deur Sy Gees).  Tog, nie almal wat nou deel is van hierdie "geestelike" koninkryk sal uiteindelik ingaan in die "fisiese" koninkryk nie, maar slegs die wat OORWIN - die wat GEREED is vir die bruilof...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEES  Matt. 22:1-14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vgl. gerus hierdie gelykenis met Christus se woorde in Mark. 13:34-37:
Christus is die "man" wat op reis is en Sy huis agterlaat.... Hy gee vir Sy diensknegte volmag (ons kan dit miskien vgl. met verskeie ander gelykenisse waarin Hy verduidelik hoe Hy Sy besittings aan Sy diensknegte toevertrou..., maar Hy vul ook Sy diensknegte met krag en gee hulle volmag OM IN SY NAAM op te tree!- http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/06/wat-beteken-dit-dat-daar-krag-is-in-die.html). Verder gee Hy ook vir elkeen 'n werk (dit kan miskien vgl. word met die gelykenis van die talente, en hoe ons moet "woeker" met dit wat Hy vir ons gee). As ons as Christene verstaan dat dit wat die Here aan ons toevertrou, eintlik aan Hom behoort en NIE AAN ONSSELF BEHOORT NIE, dan sal ons verstaan dat die rede waarom sommige meer besittings of geld kry, nie is omdat hulle belangriker is as ander mense of omdat dit hulle eerder toekom nie. En die rede waarom sommige meer krag of werke kry, ook nie is omdat hulle belangriker is of meer geseend is nie (http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/05/is-jy-n-geseende.html). Inteendeel, as jy jou eie wil hê, dan moet jy eers bewys dat jy getrou is in 'n ander se goed!:  (Luk 16:12 - "En as julle nie getrou was in ‘n ander se goed nie, wie sal aan julle jul eie gee?"). As jy nie getrou is in die Here se goed nie, in dit wat Hy aan jou toevertrou nie, hoe sal jy dan "jou eie" erf? Die manier hoe jy nou werk met dit wat die Here aan jou toevertrou, sal selfs ook bepaal "hoeveel" jy eendag erf! (Luk. 19:12-27; Mark. 12:41-44; Matt. 25:13-30).  M.a.w,,  wat die DIENSKNEGTE van die Here moet besef is dat hulle 'n verantwoordelikheid het terwyl die Here Jesus weg is! - 'n verantwoordelikheid om in die Here se Naam op te tree en om dit wat Hy aan hulle voorsien, ter wille van Hom aan te wend in die koninkryk van God.  Wat gaan hulle doen met die besittings wat Hy hulle gee?  Wat gaan hulle doen met die krag wat Hy hulle gee?  Wat gaan hulle doen met die geld wat Hy hulle gee?  Ons ontvang nie besittings, geld, krag, werk net vir onsself nie, maar sal verslag gee van wat ons met dit gedoen het wanneer Christus terugkom. Was ons barmhartig en het ons ons besittings en geld gedeel met die wat in nood is? (m.a.w., ons moet eerder "ryk wees in die Here"). Was ons "besig", en het die krag wat Hy ons deur Sy Heilige Gees gee gebruik om die evangelie te verkondig en Sy woord op tyd te bring?..(ons moet Hom vrees, nie vir die wat die liggaam doodmaak nie). Het ons die werk gedoen wat Hy ons gegee het? (was ons gehoorsaam en het Sy wil gedoen?).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Here gee vir elk van Sy diensknegte WERK om te doen (Mark. 3:34).Vir sommige gee Hy spesifiek die werk van "deurwagter" en is aangestel "om te waak";  alhoewel die opdrag van "om te waak" nie net gegee word aan die deurwagter nie, maar is ook vir almal bedoel: (Mar 13:37)  En wat Ek vir julle sê, sê Ek vir almal: Waak!  Die wat (geestelik) slaap kom maklik in versoeking (Luk. 22:45,46), en dit is om hierdie juiste rede waarom Christene somtyds val vir afgodspraktyke, of verval in sonde, of hulle hoop plaas in wêreldse wyheid...  Sommige glo net vir 'n tyd - hulle het geen wortel nie, en as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hulle dadelik (Matt. 13:21).  Ander se vrug word verstik deur die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom (Matt. 13:22). Hulle word geestelik dronk en kan dan nie mooi "sien" en "hoor" nie...  Terloops, dit is ook wanneer die diensknegte slaap, wat die vyand kom en onkruid saai onder die koring! (Matt. 13:25). Ons moet dus verstaan wat dit beteken om geestelik aan die slaap te wees, want dit is wanneer 'n kerk slaap wanneer valse leermeesters onder hulle gesaai word (http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/05/slaap-en-die-geestelike-betekenis-van.html). Christene moet altyd GEREED wees!, en al manier hoe jy gereed gaan wees, is om "wakker" te wees - m.a.w.,  "moet die wil van die Here soek en doen, nie jou eie wil nie". Vra Hom wat jy moet doen met dit wat Hy aan jou toevertrou, want die een wat nie die wil van die Here doen nie maar eerder sy eie wil, sal nie gereed wees vir die bruilof nie;  bv., die een wat nie regtig die Here KEN nie, maar die krag wat Hy aan hom toevertrou het gebruik het vir eie gewin, sal weggewys word... (Matt. 7:22).

(Luk 12:37 - "Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien").   In 1 Thess. 5 beteken "om wakker te wees" dieselfde as om "nugter" te wees (m.a.w., kinders vd dag).  In Ef. 5 beteken dit dieselfde, en bevestig verder dat dit verwys na die wat geloof het in Christus Jesus, en nougeset wandel (nie as onwyses nie, maar as wyses);  m.a.w. die wat verstaan wat DIE WIL VAN DIE HERE is (Ef. 5:17). Die wat volgens wêreldse wysheid wandel, is dronk van die wêreld (is onwys), maar die wyse raadpleeg en soek die wil van die Here en verkry sy wysheid van die Here.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE:


In Matt. 22:1-14 leer Christus vir ons dat alhoewel baie GEROEP word, (dus uitgenooi word na Sy bruilof,  "die bruilof van die Lam"), die geroepenes "sonder bruilofskleed" uit die bruilofsaal uitgegooi sal word (Matt. 22:14).  "Die sonder bruilofskleed" was dus nie gereed nie.  Dit kan vgl. word met die gelykenis van die 10 (diens)maagde, waarvan 5 nie GEREED was nie - 10 het na die bruilof gegaan, maar slegs 5 kon ingaan!  Die bekende gesegde "eenmaal 'n kind van God, altyd 'n kind van God" is nie heeltemal skriftuurlik nie, want dit is slegs van toepassing op die wat VASHOU, nie op die wat laat los nie!  

Slegs die wat GEREED is (Matt. 20:44; 25:10; Luk. 12:40), sal ingaan:
-  In Luk. 12:13-40 het Christus verduidelik dat "om gereed te wees" beteken:
 "om ryk te wees in die Here" (nie in aardse besittings nie).  
-  In Luk. 12:1-12 het Hy geleer dat "om gereed te wees" gaan oor:
dat ons nie moet vrees vir die wat die liggaam doodmaak nie, maar vrees Hom wat by magte is om in die hel te werp!  (In hierdie gedeelte leer Hy die belangrikheid van om Hom NIE te verloën nie, want die wat Hom verloën, is die wat eerder mense vrees in plaas van om die Here te vrees). 
-  In Luk. 12:41-59 het Hy geleer dat:
 "om gereed te wees" beteken dat ons die wil van die Here doen.

Met hierdie 3 punte in ag geneem, kry ons 'n goeie idee van wat dit beteken "om gereed" te wees.  Die wat nie gereed is wanneer Hy terugkom nie, sal nie ingaan in die "fisiese" Koninkryk van God nie. Matt. 22:10 bevestig hierdie feit en verklaar dat die bruilofsaal nie net vol word van "goeie" (genooides) nie, maar ook van "slegtes" (l.w., ook genooides!).  Huidiglik word baie geroep en die bruilofsaal word vol van goeies en slegtes (huidige "geestelike" Koninkryk van God), maar nie almal wat bely dat hulle Christene is, en nie almal wat deur die stappe is van bekering en geloof (en die Christelike doop) gegaan het, sal ingaan na die maaltyd nie, maar slegs die wat OORWIN en die wat VASHOU.  Baie "die woord hoor en dit met blydskap aanneem, verloën die Here die oomblik as daar vervolging en verdrukking kom ter wille vd woord (Matt. 13:20,21).  Ander begin selfs vrug dra, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hulle word onvrugbaar (Matt. 13:22).  In beide hierdie gevalle is dit mense wat bely dat hulle glo, maar hulle werke bewys dat hulle ongelowig of ongehoorsaam is.

 Die wat verval in afgodspraktyke en hulle nie daarvan bekeer nie, kan nie verwag om die ewige lewe te ontvang nie.  Die wat stap in sonde tot die dood en weier om hulle daarvan te bekeer, kan nie verwag om eendag die ewige lewe te ontvang nie. ONGELOWIGES en ONGEHOORSAMES sal nie eendag ingaan in die ("fisiese") koninkryk van God  nie! (Jud. 1:5; 1 Kor. 6:10).  Slegs die wat OPSTAAN TOT LEWE (nie die wat opstaan tot veroordeling nie) sal ingaan in die "fisiese" koninkryk van God;  m.a.w.,  "DIE WAT GEREED IS" (bv. ryk in die Here, die wat Hom vrees, en die wat Sy wil doen...).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  Die koninkryk vd hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het (1): 

 http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2017/05/die-koninkryk-vd-hemele-is-soos-n_23.html

-  Die koninkryk vd hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het (2): 


-  http://eindtydonderwerpe.blogspot.co.nz/2017/05/wie-is-die-bruid-van-christus.html
-  http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/jesus-christus-se-koninkryk-die.html

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Let wel: Slegs 'n lid van hierdie blog mag 'n opmerking plaas.