Maandag 24 Oktober 2016

Onderskei tussen wat is REIN en wat is ONREIN

Die woord REIN verwys na "skoon ( /gewas)".
Die woord ONREIN verwys na "besoedel".
Die woorde onrein en rein word nie altyd gebruik in die konteks van "sondig" of nie sondig nie, maar beskryf somtyds slegs 'n toestand, of andersins is dit gekoppel aan wette.  In die geval van "wette", moet ons ook onderskei tussen wat is wette van die Here (en Sy wette in die N.T.), en wat is mensgemaakte wette.
_________________________________________________________________________________
- (1)  WETTE wat deur die Here gegee word (oor wat is rein en wat is onrein) gaan beslis oor wat Hy as rein of as onrein verklaar. En kan terloops anders vervul word in verskillende tydperke oor "tyd" afhangende van wat die Here wil. Om dit beter te verduidelik, verwys sommige Christelike kerke hierna as "bedelings".  Nie dat die Here se wette ooit tot niet gaan nie!, maar dat dit anders vervul word in verskillende "tydperke", bv.: In die tydperk voor "Noag se ark", wil dit lyk of die mens nie toegelaat was om enige vleis te eet nie (Gen. 1:29), tog in die tydperk nadat die ark gestrand het was hulle toegelaat om vleis te eet (Gen. 9:3)... In elke tydperk is dit belangrik om te onderskei tussen wat is rein en wat nie (Lev. 10:10), en wat Hy rein gemaak het, mag ons nie onheilig ag nie (Hand. 11:9). Die vraag is nou egter oor watter wette rondom rein en onrein vir die Christen gegee is in die N.T.? In die geval van WETTE WAT DEUR DIE HERE GEGEE WORD wat nie gehoorsaam word nie,  asook die geval met SONDES (waarin iemand stap), word elkeen wat ongehoorsaam is aan hierdie wette, of homself verontreinig deur sonde, gesien as onrein.  (En in geval van wette wat deur die Here gegee word moet ons onthou dat ons "dienaars is van 'n Nuwe Testament"!).


- MENSGEMAAKTE WETTE is wereldse wysheid (Jak. 3:15,16; Kol. 2:8,20-23; 1 Kor. 3:18,19). Dit moet nie gesien word soos "wette van die Here" nie. - Waar die onderwerpe van rein/onrein gaan oor mensgemaakte wette, is dit NIE dinge waardeur die Christen homself kan VERONTREINIG NIE.  Bv., die Jode het geglo dat iemand onrein word wanneer hy met ongewaste hande eet, tog het Jesus iets anders geleer en gese dat om met ongewaste hande te eet, jou nie ONREIN maak nie (Matt. 15:20).  Hy het wette soos hierdie "gebooie van mense" genoem (Matt. 15:9). Paulus verwys ook na hierdie soort leringe as " 'n skyn van wysheid" wat in "eiesinnige godsdiens en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam, geen waarde het nie" (Kol. 2:20-23). Tog, sou iemand afdwaal v/d waarheid en sy hoop plaas in hierdie dooie werke (Hebr. 9:14), dan sal dit tot gevolg he dat sy GEWETE BESOEDEL (onrein) word! (Hebr. 9:14; Tit. 1:14,15).  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2) In die geval van waar rein/onrein 'N TOESTAND BESKRYF:
Somtyds beskryf die woorde rein en onrein slegs 'n toestand, soos bv. in die O.T. was 'n vrou wat 'n kind baar vir 'n sekere tydperk "onrein".  Om "onrein" te wees kan ook verwys na iemand met 'n siekte (Mark. 1:40...), of verwys na iemand se maagdelike toestand (Openb. 14:4; 1 Kor. 7:28-32)....  Wanneer iemand BESOEDEL is met een of ander "gees" (Mark. 1:23...) beskryf dit ook 'n toestand.  In die geval van 'n man wat  trou, en homself dus "besoedel" met sy vrou (en dus maagdelik nie rein nie), word hy nie gesien as onrein omdat hy sondig nie!, maar die onreinheid hier beskryf slegs sy maagdelike toestand;   m.a.w. dit beskryf sy behae in sy vrou en die huwelik waarin hulle geheilig (afgesonder is) vir mekaar - hulle huwelik kan m.a.w. gesien word as REIN (maar hulle is maagdelik besoedel).  Maar as dit sonde is wat behaag word, soos in die geval van buite-egtelike gemeenskap of hoerery, dan beskryf die woord ONREIN nie slegs 'n toestand nie, maar die "gevolg van sonde".  Die persoon wat onrein is a.g.v. sonde, het REINIGING nodig, maar die persoon wat maagdelik nie rein is nie a.g.v. die feit dat hy in 'n heilige huwelik is, het nie reiniging nodig vir sy "onreinheid" nie...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- (3) SONDE:
-  SONDE waardeur 'n mens onrein word kan nooit anders vervul word in verskillende tydperke nie - sonde bly altyd sonde.  Dit kan nie gister verkeerd wees en vandag reg wees nie (en kon nie gister jou onrein maak maar vandag nie dieselfde effek he nie!)  -  SONDE het altyd die gevolg dat iemand verontreinig word daardeur (Rom. 6:6).
_________________________________________________________________________________

GEDAGTE: "Rein" en "onrein" verwys nie net na dit wat rein of onrein verklaar is nie, maar ook na dit wat onrein "word" soos in die geval van waar iets of iemand VERONTREINIG word.  Bv., as iets onrein aangeraak of geeet is in die O.T. kon dit veroorsaak dat die persoon wat dit aanraak of eet, ook onrein word...(Lev. 5,7...).  Om dieselfde rede het die Joodse volk, as afgesonderde (heilige) volk vir die Here, geglo dat dit hulle nie geoorloof is om saam met heidene te eet en in hulle huise in te gaan nie (Hand. 10:28), want die heidene (en hulle huise) was ONREIN en dit sou veroorsaak dat hulle hulself verontreinig.  In die visioen aan Petrus het die Here egter aan hom verduidelik (Hand. 10) dat (in die N.T.) GEEN MENS onheilig of onrein genoem mag word nie;  - MAAR NIE in die sin van dat almal rein is van sonde en heilig is vir die Here nie!, maar spesifiek in die konteks van dat dit nie slegs een volk is wat geroep word nie, maar die Here roep mense uit enige nasie om vir Hom kinders te wees (dan Hy "heilig" hulle en maak hulle rein) - natuurlik spesifiek die wat Hom vrees en geregtigheid doen... (Hand. 10:35). Dit beteken dus dat, net soos in die geval van kos, alles vir die Christen rein is! m.a.w., hy kan homself nie verontreinig deur in die heiden se huis te kom of saam met hom te eet nie, want in daardie sin is die heiden "rein";  behalwe in die geval van waar daar in hulle afgodsoffers gedeel word, of die eet van bloed of dit wat verwurg is...-Hand. 15:20;  of waar daar gedeel word in hulle sonde! - 2 Kor. 6:17  -  in sulke gevalle sal die Christen definitief daardeur verontreinig word
_________________________________________________________________________________

http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/10/rein-onrein-verontreinigingreinig.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/03/uit-genade-gered-3.html

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Let wel: Slegs 'n lid van hierdie blog mag 'n opmerking plaas.